konsultacje strategia 2030

 

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu „Strategii w zakresie polityki społecznej województwa łódzkiego do 2030 roku”

Dokumentacja