Wizyta studyjna – dla przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych z terenu województwa łódzkiego - organizowana w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie łódzkim”. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi serdecznie zaprasza przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych z terenu województwa łódzkiego na bezpłatną 3-dniową wizytę studyjną, której celem jest wymiana doświadczeń, przepływ informacji, zapoznanie się z dobrymi praktykami w zakresie standaryzacji usług oraz funkcjonowania sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnych z terenu województwa pomorskiego.

Wizyta studyjna – dla przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych z terenu województwa łódzkiego - organizowana w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie łódzkim”
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi serdecznie zaprasza przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych z terenu województwa łódzkiego na bezpłatną 3-dniową wizytę studyjną, której celem jest wymiana doświadczeń, przepływ informacji, zapoznanie się z dobrymi praktykami w zakresie standaryzacji usług oraz funkcjonowania sieci kooperacji podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnych z terenu województwa pomorskiego. Wizyta jest organizowana w ramach realizacji projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie łódzkim”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

Wizyta studyjna odbędzie się w dwóch terminach :

Grupa I – 21-23.11.2016 r. Program wizyty studyjnej oraz formularz zgłoszeniowy

Grupa II - 28-30.11.2016 r. Program wizyty studyjnej oraz formularz zgłoszeniowy

Osoby zainteresowane udziałem w wizycie studyjnej prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie w nieprzekraczalnym terminie:
dla Grupy I do dnia 14.11.2016 do godz. 12:00 na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dla Grupy II do dnia 21.11.2016 do godz. 12:00 na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W wizycie studyjnej może wziąć udział maksymalnie dwóch przedstawicieli jednego podmiotu/instytucji. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w wizycie decyduje kolejność zgłoszeń. Realizator projektu zastrzega sobie jednak prawo do indywidualnego kwalifikowania osób do udziału w wizycie.


Szczegółowych informacji na temat wizyty studyjnej udziela Pani Joanna Szrejner, pod numerem telefonu 42 203 48 29.