naj infoDlaczego warto skorzystać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020 r.?

Przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne i zakłady aktywności zawodowej będą mogły w tym roku skorzystać z dedykowanego priorytetu KFS wspierającego kształcenie ustawiczne pracowników. Inaczej niż w ubiegłym roku z tego wsparcie to dostępne jest nie tylko dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dlaczego warto?

  • O tematyce szkoleń kursów i innych form kształcenia, a także o wyborze wykonawcy decydują sami wnioskodawcy.
  • Nie ma ograniczeń dotyczących liczby pracowników, których można przeszkolić korzystając z KFS.
  • Dotacja na jedną osobę to nawet 14,5 tys. zł.
  • KFS pokrywa do 100% kosztów szkoleń pracowników mikroprzedsiębiorstw i do 80% kosztów szkoleń pozostałych firm.

Co trzeba zrobić?

Dlaczego warto skorzystać z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2020 r.?

Przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie socjalne i zakłady aktywności zawodowej będą mogły w tym roku skorzystać z dedykowanego priorytetu KFS wspierającego kształcenie ustawiczne pracowników. Inaczej niż w ubiegłym roku z tego wsparcie to dostępne jest nie tylko dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dlaczego warto?

  • O tematyce szkoleń kursów i innych form kształcenia, a także o wyborze wykonawcy decydują sami wnioskodawcy.
  • Nie ma ograniczeń dotyczących liczby pracowników, których można przeszkolić korzystając z KFS.
  • Dotacja na jedną osobę to nawet 14,5 tys. zł.
  • KFS pokrywa do 100% kosztów szkoleń pracowników mikroprzedsiębiorstw i do 80% kosztów szkoleń pozostałych firm.

Co trzeba zrobić?

Na początku warto zorientować się na jakim etapie jest przygotowanie naboru wniosków na wsparcie w ramach KFS w powiatowym urzędzie pracy. Warto też przyjrzeć się dokumentacji z 2019 r. Jeżeli wniosek lub warunki aplikowania o wsparcie wydają się niejasne najlepiej zgłosić się do OWES, które powinny pomóc w formalnościach. Środki z KFS cieszą się dużym zainteresowaniem dlatego już teraz warto się przygotować.

Wiecej informacji znajdziesz na stronie:

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Krajowy,Fundusz,Szkoleniowy,4091.html?fbclid=IwAR3zIc-hZBJ5vzmjNapm_UiFsLoe_6S4bDmu35TuUdTPK22pGlkhv6x4dQ0