Logo Instytutu Spraw Obywatelskich INSPROlogo ck

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) zaprasza organizacje pozarządowe z Łodzi na dwudniową wizytę studyjną w dniach 25-26 maja 2017 r. Podczas wyjazdu odwiedzimy podmioty ekonomii społecznej w województwie opolskim. Udział w wizycie jest bezpłatny.

Logo Instytutu Spraw Obywatelskich INSPRO  logo ck

Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)  zaprasza do wzięcia udziału w III edycji konkursu „Pakiet dla społecznych rakiet.

Celem konkursu jest wzmocnienie potencjału ekonomii społecznej w województwie łódzkim, poprzez wsparcie fundacji, stowarzyszeń oraz grup nieformalnych w podjęciu działalności ekonomicznej i utworzeniu miejsc pracy.

Oferta Instytutu Spraw Obywatelskich INSPRO w ramach prowadzonego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ

Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) jest niezależną od partii politycznych organizacją pożytku publicznego, która od 2004 roku słucha głosu obywateli i zamienia go w czyn. INSPRO wprowadza zmiany społeczne poprzez łączenie działań eksperckich z oddolną mobilizacją obywatelską specjalizując się w kampaniach obywatelskich oraz działania rzecznicze i strażnicze.