10 lipca 2020 roku odbyło się posiedzenie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim w formie videokonferencji. Było to pierwsze posiedzenie Komitetu w 2020 roku i pierwsze w historii KRESWŁ, które odbyło się przy pomocy mediów elektronicznych.

Członków Komitetu powitał Pan Roberta Przybyła, Zastępca Dyrektora RCPS w Łodzi, który odniósł się do obecnie panującej, szczególnej sytuacji pandemii wywołanej COVID-19.

Następnie przedstawicielki ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z terenu województwa łódzkiego Ilona Pietrzak (Instytut Spraw Obywatelskich), Małgorzata Wlaźlak (Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja – Ty – My”) i Wioletta Gawrońska (OPUS) opowiedziały o doświadczeniach i działaniach na rzecz przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej w czasie trwania pandemii. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w zakresie działań związanych z COVID-19 reprezentowała Magdalena Rydz, kierownik Wydziału ds.Pomocy
i Integracji Społecznej. Swoimi doświadczeniami podzieliła się również Elżbieta Kuba, reprezentująca Klub Integracji Społecznej prowadzony przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim i Zbigniew Gwadera – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Łukasz Komuda, ekonomista, ekspert rynku pracy, redaktor portalu rynekpracy.org, związany z Fundacją Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych zaprezentował temat „Rynek pracy przed, w trakcie i po pandemii” – omawiając i analizując obecną sytuację na rynku pracy oraz zmiany jakie dokonały się podczas trwającej pandemii.

Kolejne posiedzenie Komitetu planowane jest na grudzień 2020 roku.

wiola

prezentacja