naj infoOśrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum OPUS rozpoczął  nabór na dotacje na tworzenie miejsc pracy.

Oferta skierowana jest do:

  • Podmiotów ekonomii społecznej (pes)
  • Organizacji pozarządowych
  • Osób fizycznych i osób prawnych, które planują założyć podmiot ekonomii społecznej;

z terenu powiatów: bełchatowskiego, pajęczańskiego, piotrkowskiego, M. Piotrków Tryb, radomszczańskiego, sieradzkiego, wieluńskiego, wieruszowskiego. (podmioty spoza tych terenów mogą wziąć udział w rekrutacji po wcześniej uzyskanej zgodzie od Realizatora Projektu)

Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie: https://opus.org.pl/owes-region-2021-2023,  w zakładce: Środki na tworzenie miejsc pracy