W dniach 7-8.12.2021roku w formule online odbyło się  Spotkanie nt Dobrych Praktyk Stosowania Klauzul Społecznych i Aspektów Społecznych w Prawie Zamówień Publicznych wraz z Regionalnym Forum Podmiotów Ekonomii Społecznej,Wydarzenie adresowane było do przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej, przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego, biznesu, nauki z terenu województwa łódzkiego.
W pierszym dniu spotkania Pan Tomasz Schimanek omawiał zagadnienia związane z  Klauzulami społecznymi w nowej ustawie Prawa zamówień publicznych oraz dostępności w zamówieniach publicznych.
W drugim dniu odbyło sie Regionalne Forum Podmiotów Ekonomii Społecznej.Pierwsza część spotkania poświęcona była wręczaniu przez Pana Zbigniewa Ziembę Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Certyfikatów Znaku Ekonomii Społecznej  "Zakup prospołeczny" 3 podmiotom
1. Fundacji Inicjatyw Osób Niepełnosprawnych
2. Fundacji MiKa
3. Fundacji Kolobajki
 
Następnie, certyfikowane podmioty miały okazje zaprezentować siebie oraz swoje produkty i usługi.
Druga część poświęcona była wystąpieniu Pana Cezarego Miżejewskiego (Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych) na temat: przedsiębiorstwa społeczne w projekcie ustawy o ekonomii społecznej. Po przerwie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) z Województwa Łódzkiego zaprezentowały tematy: , OWES Centrum KLUCZ - "1%podatku od firm dla organizacji społecznych", OWES Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obuwatelskich OPUS,  "Mikro usługi lokalne - jak w prosty sposób budować współprace samorządu z podmiotami ekonomii społecznej" oraz OWES Ja-Ty-My "E-commerce - nowe życie ekonomii społecznej. Na końcu spotkania obejrzeliśmy wspólnie krótki reportaż z Łódzkich Targów Ekonomii Społecznej.