naj infoW dniu dzisiejszym w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”, przedstawiciele Powiatowych Urzędów Pracy oraz podmioty ekonomii społecznej uczestniczyli w formule online w szkoleniu pn. „FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY CZĘŚCI WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNEGO BĘDĄCYCH OSOBAMI ZAGROŻONYMI WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM’’ Dzięki szkoleniu uczestnicy zapoznali się ze statusem przedsiębiorstwa społecznego w świetle instrumentów wsparcia będących prerogatywą Powiatowych Urzędów Pracy, rodzajami refundacji w świetle ustawy o spółdzielniach socjalnych i ekonomii społecznej. Podczas szkolenia uczestnicy mieli możliwość wymiany informacji oraz zadawania pytań. Dziękujemy za udział w szkoleniu.