naj infoW dniu 7 listopada 2022 r. odbyło się spotkanie zespołu interdyscyplinarnego w siedzibie PCG Polska w ramach projektu DRAGGING – Przedsiębiorczość z administracja publiczną.  Spotkanie zaowocowało wieloma pomysłami dla naszych przyszłych wspólnych działań. Poruszyliśmy ważne tematy mogące mieć wpływ na rozwój ekonomii społecznej w naszym regionie.