naj infoW dniu 20.02.2023 r. w siedzibie RCPS w Łodzi odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie sieciujące OWES w ramach realizacji projektu „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej
w województwie łódzkim”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich trzech Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z woj. łódzkiego (OWES Ja-Ty-My, OWES Centrum Klucz, oraz OWES Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS) oraz przedstawiciele RCPS w Łodzi.

Spotkanie odbyło się w dwóch częściach. W pierwszej części wszyscy uczestniczyli w wideokonferencji zorganizowanej przez MRiPS. Tematyka wideokonferencji dotyczyła akredytacji OWES i ich roli w nadawaniu statusu PS oraz poruszała problematykę demarkacji środków mającą na celu przeciwdziałanie podwójnemu finansowaniu działań z różnych programów finansowych.

Druga część spotkania poświęcona została podsumowaniu działań w roku 2022 i zaplanowaniu pracy na rok 2023, opracowano wspólny harmonogram działań.