targi 768x420Informujemy, że dnia 9 września 2018 r. odbędą się Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej.

Organizatorami Targów są Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” oraz Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych

Informujemy, że dnia 9 września 2018r. odbędą się Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej. Organizatorami Targów  są Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" oraz Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych.

 

Więcej informacji uzyskasz na stronach:

http://wsparciespoleczne.pl/ogloszenie/09-09-2018-lodzkie-targi-ekonomii-spolecznej/

www.tpn.org.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Łódzkie Targi Ekonomii Społecznej oraz Seminarium, finansowane są ze środków budżetu Województwa Łódzkiego  w ramach projektu  pt. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

RCPSlogonoweja ty my logotpn logo