Klub Integracji Społecznej wchodzący w skład Wydziału Wspierania Ekonomii Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi

ul. Księży Młyn 2

90-345 Łódź

tel. 42 255-82-72, 661-087-472

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 W ramach usług indywidualnych każdy uczestnik Klubu Integracji Społecznej ma dostęp do:

 • poradnictwa socjalnego, doradztwa zawodowego – to rodzaj zindywidualizowanych działań mających na celu zapewnienie uczestnikom dostępu do różnych form pracy socjalnej, pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, poruszania się po rynku pracy;
 • każdy uczestnik ma możliwość korzystna
  z INFOKIOSKU (oferty pracy na trenie Łodzi, Polski, dostęp do stron internetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Miasta Łodzi, planu miasta Łodzi);

Katalog usług grupowych obejmuje zajęcia typu:

 • samopomocowa grupa wsparcia, w ramach której poprzez proces animowania z wykorzystaniem elementów terapii grupowej, uczestnicy wymieniają się doświadczeniami a tym samym udzielają sobie wzajemnego wsparcia (oferta skierowana do osób uzależnionych i współuzależnionych);
 • warsztaty psychoedukcyjne (trening umiejętności społecznych), rozumiane jako animacja odbudowywania prawidłowych zachowań prospołecznych, kształtowania aktywnej
  i odpowiedzialnej postawy życiowej, treningu autoprezentacji;
 • zajęcia integracyjne promujące alternatywne formy spędzania czasu wolnego to działania ukierunkowane na organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego w środowisku rodziny i otoczenia społecznego (zajęcia wyrazu artystycznego, wyjścia do muzeum, imprezy sportowe);
 • warsztaty edukacji społecznej i zawodowej umożliwiają uczestnikom nabycie umiejętności m. In.: racjonalnego prowadzenia gospodarstwa domowego, aktywnego poszukiwania zatrudnienia, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, pisania pism urzędowych i podań, edukacji z zakresu przedsiębiorczości społecznej – zakładanie spółdzielni socjalnych;
 • kursy podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe, w ramach aktualnie realizowanych projektów;
 • udział w formach prozatrudnieniowych (prace społecznie użyteczne, staże), w ramach aktualnie realizowanych projektów.