Zachęcamy podmioty ekonomii społecznej do składania wniosków o nadanie statusu przedsiębiorstwa społecznego.

Definicja  Przedsiębiorstwa Społecznego zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020

Uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Co więcej uzyskanie statusu przedsiębiorstwa społecznego otwiera przed organizacją (lub spółdzielnią, spółką non-profit itp.) dodatkowe możliwości, jak na przykład uzyskanie wsparcia finansowego, czy możliwość ubiegania się o społeczne zamówienia publiczne.

Łatwa dostępność bazy przedsiębiorstw społecznych pomoże zwiększyć skuteczność wsparcia oraz pomoże w promocji przedsiębiorstw społecznych i ich oferty.

Wnioski w sprawie uzyskania statusu przedsiębiorstwa społecznego, należy złożyć do Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej działającego w subregionie właściwym terytorialnie dla siedziby podmiotu ekonomii społecznej:

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ prowadzony przez Fundacje Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)
SUBREGION I – obejmuje powiaty: zduńskowolski, łaski, pabianicki, łódzki-wschodni, tomaszowski, rawski,  opoczyński

Kontakt : ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź
               tel./fax:  42 630 17 49
               e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.            
               www.centrumklucz.pl

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej JATYMY prowadzony przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczny „Ja-Ty-My”
SUBREGION II – obejmuje powiaty: poddębicki, zgierski, brzeziński, skierniewicki, miasto Skierniewice, łowicki, łęczycki, kutnowski

Kontakt : ul.28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 90-558 Łódź  
               tel.
796 141 440
               e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

               www.wsparciespoleczne.pl

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
SUBREGION III obejmuje powiaty: bełchatowski, piotrkowski, miasto Piotrków Trybunalski, radomszczański, pajęczański, wieluński, wieruszowski, sieradzki

Kontakt : ul. Narutowicza 8/10, 90-135 Łódź
              
tel. 42 207 73 39, 509 899 449                    
                e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.              

               www.opus.org.pl

Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej ( projekt partnerski OWES Centrum KLUCZ, OWES JATYMY, OWES OPUS )- Liderem projektu jest OWES INSPRO
SUBREGION IV - miasto Łódź

Organizacje pozytywnie zweryfikowane otrzymają status przedsiębiorstwa społecznego i zostaną umieszczone na liście przedsiębiorstw społecznych na stronie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej oraz zostaną wpisane do Ogólnopolskiej Bazy Przedsiębiorstw Społecznych na stronie Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej  http://www.bazaps.ekonomiaspoleczna.gov.pl/,