zakup logo2

 

 

W województwie łódzkim  dwadzieścia jeden  podmiotów posiada Certyfikat Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”:

 

 

Fundacja R         Fundacja Rodzice Przyszłości z siedzibą w Łodzi,

         ul. Kopernika 67/69 lok. 14, 90-553 Łódź,

                                                                     - na prowadzenie strony internetowej

                                                                       www.wiedza.rodziceprzyszlosci.pl oraz

                                                                        www.eko.rodziceprzyszlości.pl 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

logo tpn         Zakład Aktywności Zawodowej „Zdrowa Kuchnia” prowadzony przez

            Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi

            ul.Krawiecka abc, 91-836 Łódź

                                                                            -  na  usługi cateringowe

                                                                            -  na usługi gastronomiczne.

 

 

 wieruszów

                 Zakład Aktywności Zawodowej w Wieruszowie prowadzony przez

                 Stowarzyszenie Integracyjne „Klub Otwartych Serc”  z siedzibą w Wieruszowie,

                     ul. Marianów 7, 98-400 Wieruszów

                                           - na produkt: donice obrazujące zabudowę regionu.

 

 

 

 

filc            ZAZ Caritas Archidiecezji Łódzkiej, z siedzibą w Łodzi

             ul. M. Gogola 12, 92-513 Łódź,

                             - na produkty z filcu,

                                                                             - usługi: projektowanie graficzne, usługi poligraficzne, cięcia i grawerowania laserem,

                                                                                karty i druki okolicznościowe, ręczne konfekcjonowanie

 

 

nadzieja

        Rawsko-Bialska Spółdzielnia Socjalna „Nadzieja i Praca”, z siedzibą w Rawie Mazowieckiej

        ul. Katowicka 24E, 96-200  Rawa Mazowiecka,,

                  -  na usługi: ogólnobudowlane: usługi budowlane, prace remontowe, wykończeniowe,

                      usługi elektryczno-hydrauliczne,

                                                                     -  na usługi związane z wyżywieniem w szkołach podstawowych w gminie Biała Rawska,

                                                                     -  na usługi sprzątające budynki i tereny zielone, porządkowe, segregowanie materiałów,

                                                                        usługi związane z gospodarką odpadami.

 

 

logo zaz

         Zakład Aktywności Zawodowej Rawsko-Bialskiej Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i Praca,

         Rawa Mazowiecka, ul. Katowicka 24E, 96-200,

                                                                        - na usługę produkcja pozostałych wyrobów z drewna,

                                                                       - na usługę produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania.

 

 

                                                       

                  logo piekny swiat   Fundacja Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Piękny Świat” Zofiówka,

                      Stanisławowska 2, 95-080, Tuszyn,

                                                 - na usługę działalność wspomagająca edukację,

                                                 - na usługę  hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

                                                 - na usługę restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

 

 

Koniczyka logo                   Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych "Koniczynka",

                    ul Jagiellońska 36, 97-500 Radomsko,

                                                                            -  na usługi rehabilitacyjne 

                                                                            -  na usługę udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prawnej i medycznej

 

 

 

LogoOstojaSmall

                  Fundacja "Ostoja" im.Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna, 

                  ul.Westerplatte 2, 26-300 Opoczno,

                            -  na wyroby garmażeryjne,

                            -  na usługi cateringowe

 

 

 

 logo RESTART          

                    

                    Spółdzielnia Socjalna „Restart” z siedzibą w Łodzi,

                      ul. Józefowska 15, 93-338 Łódź

                             - na Pub Spółdzielczy w Łodzi

 

 

 

 

  logo folkier                    Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej „FOLKIER” z siedzibą w Zgierzu,

                       ul. Mielczarskiego 1, 95-100 Zgierz, na:

                                      - na usługi noclegowe w Hostelu FOLkier 

                                          - na organizację wydarzeń okolicznościowych i firmowych

                                    

 

 

  Logo DolinaSkrzatów              Stowarzyszenie „Dolina Skrzatów” z siedzibą w Chociszewie,

                  Chociszew 42C,  95-045 Chociszew

                           - na usługę –zajęcia w parku Dolina Skrzatów w Chociszewie

                           - na produkty:

                                                                                       - wystawa makieta wraz z skrzatami

                                                                                       - domki skrzatów w Parku Dolina Skrzatów

                                                                                       - pamiątki z doliny skrzatów

                                                                                       -  małe ekspozycje z Doliny Skrzatów

 

 

       PA logo Pro Apertel 1             Fundacja „Pro Aperte” z siedzibą w Kutnie,

                     ul Staszica 7, 99-300 Kutno,

                                    - Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ”TOTU

                                                                                 -  na Świetlicę Terapeutyczną

                                                                                 - na Mobilną Świetlicę Terapeutyczna

                                                                                 - na Szkolenia z obszaru autyzmu

 green logo            Spółdzielnia Socjalna "Green Service" z siedzibą w Wieruszowie

                                                               ul. Sportowa 4, 98-400 Wieruszów,

                                                                                        - na działalność usługową związaną z obsługą murawy trawiastej

                                                                                 na boiskach piłkarskich

      logo nitka pracownia        Fundacja Rozwoju "Nitka" z siedzibą w Bełchatowie

                                                                    ul. Poziomkowa 19, 97- 400 Bełchatów,

                                                                     na usługę:

                                                                                     - Zajęcia plastyczne „Kolorowi Artyści”

                                                                              - Zajęcia naukowe „Szaleni Naukowcy”

                                                                              - Warsztaty programowania i kodowania „Mistrzowie Programowania”

                                                                              - Zajęcia ceramiki „ceramicy nitki”

                                                                              - Zajęcia sensoryczne „Aktywne Brzdące”

                                                                              - Zajęcia ruchowo – taneczne „Tańczące Maluchy „

                                                                              - Zajęcia „Asy do I klasy”

 

                                                         Spółdzielnia Socjalna "Pracuj z Nami" z siedzibą z Rawie Mazowieckiej

                                                                  ul. Warszawska 14, 96-200 Rawa Mazowiecka

                                                                                    - na usługę - Przygotowanie posiłków i ich dostarczanie dla podmiotów zewnętrznych

 

                                                        Stowarzyszenie dla Osób Potrzebujących Pomocy "Razem" z siedzibą w Skrzynnie

                                                         Skrzynno 13, 98-311 Ostrówek

                                                                     na usługi:

                                                                                  - Usługi rehabilitacyjne

                                                                                  - Usługi sprzątania wewnątrz budynków

                                                                                  - Usługi pielęgnacji terenów zielonych

                                                                                  - Wyroby rękodzielnicze

 

                                                           Spółdzielnia Socjalna "Piątkowska" z siedzibą w Głownie

                                                            ul. Piątkowska 29, 95-015 Głowno

                                                                   - Pieczywo produkowane w piekarni prowadzonej przez Spółdzielnię Socjalną

                                                                     „Piątkowska”, pieczywo bez konserwantów,wytwarzane ręcznie w tradycyjny sposób.

                    

                                                                   Fundacja Inicjatyw Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Kutnie

                                                                    ul. Barlickiego 14, 99-300 Kutno,

                                                                     www.fion.org.pl,

                                                                      na usługi:

                                                                                 - nanoszenie nadruków na odzież i tekstylia najnowszą metoda DTF

                                                                                 - nanosznie projektów graficznych na gadżetach reklamowych metoda sublimacji

                                                                                 - usługi drukowania 3 D

 

                                                                 Fundacja MiKA z siedziba w Łyszkowicach

                                                                 ul. Bobrowa 45, 99-420 Łyszkowice

                                                                  www.fundacjamika.pl,

                                                                  na usługi szkoleniowe w temacie:

                                                                                 - opiekun medyczny

                                                                                 - opiekun osób z niepełnosprawnością (osoby starszej)

                                                                                 - asystent osoby z niepełnosprawnością (osoby starszej)

                                                             

                                                                  Fundacja Kołobajki z siedzibą w Łodzi

                                                            ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73,  90-558 Łódź

                                                            www.kolobajki.pl, 

                                                                  na produkt - wszystkie bajki dotykowe dostosowane do dzieci niewidomych i słabo widzących

                                                            na usługi - warsztaty dla dzieci, młodzieży i seniorów:

                                                                            -  „Moja pierwsza strona dotykowa” warsztaty z podstaw tyflografii dla dzieci

                                                                            -  „Zaczarowany ołówek” warsztaty z rysowania długopisami 3D

                                                                            -  "Stwórz własne sensoryczne memory” warsztaty z tworzenia gry „memory”

                                                                            -  "Warsztaty z fotografii i filmu” rozbudowany cykl zajęć poświęcony fotografii i filmu

                                                                     

 

 

                                           

 

 

                                                   

 

                       

                                                                             

 

 

                                                              

             

 

                                                              

Zapraszamy do składania wniosków www.es.rcpslodz.pl zakładka Zakup Prospołeczny.