Szanowni Państwo,

Zapraszamy na bezpłatne doradztwa z zakresu stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, które prowadzi Tomasz Schimanek ekspert w zakresie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Nasz doradca może się spotkać z Państwem online, oraz bezpośrednio na miejscu w Państwa siedzibie.

Tematyka spotkań:

1. Pojęcie społecznie odpowiedzialnych zamówień i klauzul społecznych.
2. Pojęcie zamówienia publicznego i zakres stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Rodzaje klauzul i ich zastosowanie.
4. Cele prospołeczne wynikające z dyrektywy  nr 2014/24/UE i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
5. Korzyści wynikające ze stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych (dla grup zagrożonych wykluczeniem, dla wspólnoty samorządowej, gospodarki lokalnej).
6. Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne a zasada uczciwej konkurencji  i równego traktowania wykonawców.
7. Wewnętrzne uregulowania JST sprzyjające udzielaniu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.
8. Regulamin udzielania zamówień jako narzędzie regulujące stosowanie rozwiązań prospołecznych.
9. Analiza możliwości stosowania rozwiązań prospołecznych, w tym diagnoza potrzeb
 i możliwości JST.
10. Plan społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.
11. Przygotowanie postępowania o udzielenie społecznie odpowiedzialnego zamówienia publicznego.
12. Aspekty społeczne w opisie przedmiotu zamówienia.
13. Prospołeczne kryteria oceny ofert.
14. Zamówienia na usługi społeczne.
15. Dostępne źródła wiedzy i wytyczne w zakresie prospołecznych zamówień publicznych.
16. Dobre praktyki dotyczące stosowania odpowiedzialnych społecznie
zamówień.
17. Zlecanie zadań publicznych PES przez JST
18. Praktyczne aspekty sporządzania ofert przez Podmioty Ekonomii Społecznej.
19. Formy współpracy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
20. Dobre praktyki – korzyści dla Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Osoba do kontaktu:

Piotr Pietrzak Wydział ds. Pomocy i Integracji Społecznej
tel. 42 203 48 27
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Działanie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.