naj infoW dniu 21 marca 2023 r. w siedzibie RCPS w Łodzi zorganizowany został warsztat dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa łódzkiego pn „Narzędzia wykorzystywane do planowania budżetu projektów do konkursów finansowanych z funduszy krajowych zlecanych w trybie pożytku publicznego” Podczas warsztatu zaprezentowane zostało m.in narzędzie zgodne z Nowym Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 29.10.2018 roku, pozwalające podmiotom działającym w sferze pożytku ( w tym PES i PS) przygotować budżet projektu do konkursów finansowanych z funduszy krajowych (na poziomie ogólnopolskim, regionalnym, powiatowym i gminnym) zlecanych w trybie pożytku publicznego. Przy jego pomocy organizacje będą mogły w komfortowych warunkach zaplanować część finansową projektu, a podczas jego realizacji monitorować dotację oraz złożyć prawidłowe sprawozdanie. Szkolenie poprowadziła Pani Karolina Cyran-Juraszek, trener konsultant,  od 15 lat związana jest z ekonomią społeczną min. kieruje projektami związanymi ze wzmacnianiem kompetencji zarządzania finansami (jest współautorką kilku kluczowych narzędzi min. Planer i Prove it PL).