W dniu 28 września 2018 roku w Jedliczach odbyło się spotkanie zespołu interdyscyplinarnego przy Regionalnym Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie łódzkim.

W spotkaniu uczestniczyło 6 Instytucji tj; Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego, Instytut Spraw Obywatelskich, Fundacja Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Fundacja Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Piękny Świat” oraz ZAZ Zdrowa Kuchnia.

Na spotkaniu pracowano nad narzędziem „kalkulator zysków społecznych w kontekście ekonomii społecznej”. Narzędzie wskaże konkretne zyski społeczeństwa, w zakresie aktywizacji społeczno - zawodowej ludzi wykluczonych, chodzi o zyski tak społeczne, jak i finansowe. Podjęto też rozmowy o możliwościach współpracy pomiędzy PES a sieciami handlowymi (możliwość stworzenia „półki” produktów ekonomii społecznej).

Na spotkaniu analizowano PES z terenu województwa łódzkiego, pod względem planowanej wizyty studyjnej, która ma zobrazować dobre przykłady przedsiębiorczości społecznej.