Trudności w związku z epidemią COVID-19 dotykają nas wszystkich.

Pandemia koronawirusa zmienia świat wokół nas, a podmioty ekonomii społecznej są szczególnie narażone na zawirowania ekonomiczne dlatego też chcemy Was wesprzeć i ułatwić Wam poruszanie się w gąszczu wiadomości dotyczących pomocy dla sektora ekonomii społecznej.

Na tej stronie znajdziesz na bieżąco aktualizowane informacje, do jakich instytucji można będzie się zwrócić, aby uzyskać wszelką pomoc zarówno finansową, prawną jak i psychologiczną w związku z rozprzestrzeniająca się epidemią wirusa COVID-19.

 

Wsparcie dla PES prowadzących działalność gospodarczą

 • Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców            

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/pozyczka

 • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie

 • Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia

 • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia

 • Pożyczka płynnościowa dla m.in. spółdzielni socjalnych, spółdzielni pracy, organizacji pozarządowych, czy zakładów aktywności zawodowej w celu utrzymania płynności finansowej podmiotu w czasie pandemii.

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/pozyczka-plynnosciowa-dla-organizacji-pozarzadowych-juz-dostepna

 • Ponad 58 milionów złotych na pomoc Przedsiębiorcom z województwa łódzkiego dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – nowa pożyczka płynnościowa.

https://larr.pl/aktualnosci/ponad-58-milionow-na-pomoc-przedsiebiorcom--nowa-pozyczka-plynnosciowa-1931

 • Nowe instrumenty wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej – w szczególności na podstawie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Wsparcie,ekonomii,spolecznej,i,solidarnej,w,obliczu,koronawirusa,4177.html

 

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych

 • Rozwiązania dotyczące organizacji pozarządowych i podmiotów o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje

 

Porady dla PES potrzebujących wsparcia

 • Kompendium instrumentów, z których mogą skorzystać podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, w związku z wprowadzeniem stanu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19

https://api.ngo.pl/media/get/133547

 • Dofinansowanie wynagrodzeń dla organizacji pozarządowych

https://publicystyka.ngo.pl/dofinansowanie-wynagrodzen-dla-organizacji-pozarzadowych

 • Tarcza antykryzysowa 2.0 a przedsiębiorstwa społeczne – poradnik

http://woes.pl/aktualnosci/tarcza-antykryzysowa-2-0-a-przedsiebiorstwa-spoleczne-poradnik/?fbclid=IwAR123IoErJYBOzQ8fsnuM2jSvckyGtKFPCsY8HqpA6YFgA9GMVmcSwnWRSs

 • Komunikat dla fundacji nadzorowanych przez MRPiPS

https://publicystyka.ngo.pl/komunikat-dla-fundacji-nadzorowanych-przez-mrpips-321332

 • Skorzystaj z pomocy dla zakładów aktywności zawodowej i zakładów pracy chronionej

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-pomocy-dla-zakladow-aktywnosci-zawodowej-i-zakladow-pracy-chronionej