Rok 2019 jest szczególnym rokiem dla całego sektora organizacji pozarządowych i sektora ekonomii społecznej, ponieważ sprawozdawczość do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) od tego roku odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej, poprzez profil zaufany z podpisem elektronicznym (ePUAP) dla wszystkich organizacji. Marzec to czas sprawozdań finansowych. Większość organizacji musi je sporządzić właśnie w marcu.

Więcej informacji wraz z instrukcjami znajduje się w poniższych linkach:

https://publicystyka.ngo.pl/jak-przygotowac-podpisac-i-zlozyc-sprawozdanie-finansowe-ngo-bez-dzialalnosci-gospodarczej-w-2019-roku-instrukcja

https://publicystyka.ngo.pl/koniecznie-do-31-marca-podpiszcie-sprawozdania-finansowe

https://publicystyka.ngo.pl/sprawozdania-finansowe-i-przedsiebiorstwo-spoleczne-trzecie-posiedzenie-rdpp

https://publicystyka.ngo.pl/kategoria/3479

https://publicystyka.ngo.pl/sprawozdanie-finansowe-do-krs-tylko-w-formie-elektronicznej

dla przedsiębiorstw społecznych:

http://woes.pl/aktualnosci/uwaga-2018-roku-sprawozdanie-krs-skladamy-wylacznie-droga-elektroniczna/