Klub Integracji Społecznej (KIS) przy Ośrodku Pomocy Społecznej im.Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim(OPS)

ul. Piotrkowska 4/6

95-070 Aleksandrów Łódzki

(42) 712 16 11 wew. 34 lub 35, (42) 613 13 35

fax: 42 613 13 31

Celem działalności Klubu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem, nieaktywnych zawodowo, nieradzących sobie z różnymi problemami życiowymi.

Realizując program reintegracji społecznej i zawodowej wspieramy oraz pomagamy w rozwoju osobistym, w budowaniu wyższej samooceny, w odważnym poruszaniu się na rynku pracy.

 

Opis usług/produktów:

Uczestnictwo w programie Klubu Integracji Społecznej (KIS) poparte jest zawarciem kontraktu socjalnego pomiędzy klientem Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim (OPS), a pracownikiem socjalnym OPS.

W programach KIS biorą udział uczestnicy KIS oraz osoby z otoczenia społecznego.

Program reintegracji zawodowej realizujemy we współpracy z PUP, podmiotami ekonomii społecznej (PES). Uczestników KIS angażujemy do prac społecznie użytecznych (PSU) – od dnia skierowania przez urząd pracy. Propagujemy możliwość udziału w giełdach pracy organizowanych przez PUP. Proponujemy uczestnictwo w projektach realizowanych przez podmioty zewnętrzne i współuczestniczymy w rekrutacji do tych projektów.

W programie reintegracji społeczno - zawodowej realizowane są zajęcia grupowe, sesje indywidualne z pracownikiem socjalnym. Prowadzimy, także poradnictwo psychologiczne oraz poradnictwo zawodowe.

Tematyka zajęć grupowych obejmuje: komunikację społeczną, interakcje społeczne, rozwój osobisty.

Sesje indywidualne realizowane są wspierająco do zajęć grupowych.

W zależności od diagnozy, potrzeb i oczekiwań - kierujemy do specjalistów i placówek specjalistycznych.

W utworzonych przez osoby uczestniczące w KIS oraz osoby z ich otoczenia społecznego (dzieci, współmałżonków, partnerów, inne osoby wspierające uczestnika KIS) grupach samopomocy przeprowadzane jest wsparcie i motywacja do działań usamodzielniających w życiu, budowana jest sieć kontaktów społecznych.

Organizujemy wyjazdy integracyjne, zapewniamy udział w lokalnych działaniach środowiskowych.

Dzięki uczestnictwu w zajęciach w KIS zapewniamy osiągnięcie rezultatów, takich jak:

  • poprawienie komunikacji społecznej;
  • podwyższenie kompetencji i umiejętności społecznych;
  • zdobycie wiary w siebie;
  • nabycie umiejętności określania celów życiowych;
  • podwyższenie umiejętności własnej prezentacji podczas rozmów z przyszłym pracodawcą;
  • zdobycie umiejętności poszukiwania pracy;
  • przygotowanie własnego życiorysu i listu motywacyjnego - dlaczego mają wybrać mnie do pracy?