403842620673073008295258274328-1700726307.jpg
Posiedzenie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, które odbyło się w dniu 22.11.2023 r. było pełne liczb i wyzwań na przyszłość, zdecydowanie przysłuży się rozwojowi ekonomii społecznej w województwie łódzkim.
W październiku 2023 roku zakończyliśmy 5 letni projekt "Koordynacja i Rozwój Ekonomii Społecznej", w ramach którego wydatkowaliśmy ponad 3.000.000,00 na rzecz sektora ekonomii społecznej. Tym samym udzieliliśmy wsparcia ponad 500 interesariuszom na terenie całego województwa łódzkiego.
Zakończenie projektu nie oznacza zakończenia naszych działań! Wręcz przeciwnie, zamierzamy na ekonomię społeczną, wydać jeszcze więcej środków z UE FERS w ramach projektu koordynacyjnego przy wsparciu środków samorządu Województwo Łódzkie.
"Ekonomia społeczna dla województwa jest bardzo ważna biorąc pod uwagę całą zmieniającą się politykę społeczną w kraju, gdzie znaczącym partnerem w świadczeniu usług społecznych będzie sektor ekonomii społecznej" – zaznaczył dziś Zbigniew Ziemba WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO.

Dziękujemy za wystąpienia:
Annie Pawełczyk - Rogozińskiej - Pełnomocnikowi Wojewody Łódzkiego ds. Ekonomii Społecznej
Marcinowi Jóżko - Lokalne Badania Społeczne
Filipowi Kołodziejskiemu - przedstawicielowi Departamentu Ekonomii Społecznej w Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej