W dniu 7 grudnia 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu odbyło się spotkanie subregionalne pn. „Wspólnie działamy na rzecz ekonomii społecznej”. W spotkaniu udział brali przedstawiciele samorządów lokalnych oraz podmiotów ekonomii społecznej z terenu subregionu II. W trakcie spotkania Anna Bogusz z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi opowiedziała o perspektywie rozwoju ekonomii społecznej w najbliższych latach, zmianach w dokumentach strategicznych ES i ich wpływie lokalne dokumenty programowe. Następnie Dariusz Krajewski ze Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My przedstawił ofertę dotyczącą możliwości związanych z tworzeniem nowych podmiotów ekonomii społecznej, zarówno dla istniejących organizacji jak i samorządów. Kolejno zaprezentował model podmiotu reintegracyjnego – Zakładu Aktywności Zawodowej (ZAZ) w Łowiczu – którego założycielem jest Stowarzyszenie Wsparcia Społeczne Ja-Ty-My. Zaprezentowano także model Centrum Usług Społecznych w Skierniewicach. Na końcu uczestnicy spotkania przemieścili się do ZAZ w Łowiczu, gdzie przekonali się jak wspaniale osoby niepełnosprawne radzą sobie pracując zawodowo w podmiocie prowadzącym działalność gastronomiczną.

Organizatorami spotkania byli Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi i Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne Ja-Ty-My. Działanie realizowane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2018 12 14 spotkanie subregionalne lowicz ab 01

2018 12 14 spotkanie subregionalne lowicz ab 02

2018 12 14 spotkanie subregionalne lowicz ab 03