Serdecznie zapraszamy pracowników i współpracowników Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa łódzkiego do podwyższania kompetencji i zdobycia kwalifikacji oraz wiedzy z zakresu:

- zasady funkcjonowania OWES, formy prawne podmiotów ekonomii społecznej, źródła finansowania ekonomii społecznej, marketing i promocja w podmiotach ekonomii społecznej, znaczenie partnerstwa w budowaniu pozycji przedsiębiorstwa społecznego na rynku, instrumenty animacji lokalnej, zamówienia publiczne, inkubacja przedsiębiorstw społecznych, efektywna komunikacja interpersonalna – warsztat doradcy OWES

- zarządzanie, marketing, instrumenty finansowe dla przedsiębiorstw społecznych, biznes plan, przedsiębiorczość z elementem gry symulacyjnej – prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego

- prawo zamówień publicznych i praktyczne aspekty stosowania prawa w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej

Cykl szkoleń i studiów jest realizowany przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie oraz Fundację Fundusz Współpracy w ramach projektu: „Forum aktywności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” w celu wzmocnienia systemu wsparcia dla PES poprzez działania sieciujące

oraz podniesienie kompetencji kadr akredytowanych OWES z terenu całej Polski.

Informacje, zasady oraz formularze na stronie:

https://forum-owes.pl/aktualnosci/studia-podyplomowe-dla-pracownikow-owes/