W dniu 7 czerwca 2019 roku odbyło się spotkanie zespołu interdyscyplinarnego Biznes - Nauka-Przedsiębiorstwa Społeczne, działającego przy Regionalnym Komitecie Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim.

Spotkanie było okazją do podsumowania wizyty studyjnej w Stowarzyszeniu Integracyjnym „Klub Otwartych Serc” i uruchomionych przez Stowarzyszenie inicjatywach w Wieruszowie, która miała miejsce 16 kwietnia 2019 roku.

Na spotkaniu został omówiony efektywny innowacyjny model wsparcia osób niepełnosprawnych począwszy od dzieci, poprzez młodzież do osób dorosłych wkraczających na rynek pracy, który jest wdrażany z sukcesem w działaniach Stowarzyszenia Integracyjnego w Wieruszowie.

W dalszej części spotkania uczestnicy zapoznali się z tezami konferencji „Przyszłość HR: rynek pracy a osoby z niepełnosprawnościami – wczoraj, dziś i jutro”.

Zespół zaplanował dalsze prace związane z narzędziem do mierzenia zwrotu z inwestycji społecznych (SROI).