Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza w szczególności przedsiębiorstwa społeczne oraz inne podmioty ekonomii społecznej zainteresowane ekonomizacją, działalnością reintegracyjną lub świadczeniem usług społecznych użyteczności publicznej na spotkanie na temat koncepcji ekonomii społecznej i solidarnej w Polsce w nowej perspektywie finansowej Europejskiego Funduszu Społecznego 2021-2027.
Spotkanie odbędzie się w dn. 17 lipca 2019 r. o godz. 10.00 w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ul. Żurawia 4a, sala 200

Więcej informacji w poniższym linku:
http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/EFS,2021-2027,4143.html

Zachęcamy do udziału w spotkaniu!