11 lipca 2019 roku w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, przy ul. Snycerskiej 8, odbyło się posiedzenie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim. Było to pierwsze posiedzenie Komitetu po aktualizacji jego składu w 2019 roku.

Po powitaniu członków Komitetu przez Pana Roberta Baryłę – Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, Wiceprzewodniczącego Komitetu, Panią Ewę Marciniak – pełniącą obowiązki Dyrektora RCPS w Łodzi oraz Pana Roberta Przybyłę – Zastępcę Dyrektora RCPS w Łodzi oraz prezentacji członków Komitetu, pracownica RCPS w Łodzi, przedstawiła historię, podstawę prawną funkcjonowania oraz sprawozdanie z działalności Komitetu.

Marta Lewandowska z Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych zaprezentowała członkom Komitetu zagadnienia związane z ekonomią społeczną – ważnym elementem polityki społecznej w nowej perspektywie finansowej 2020+.

Ponadto zapoznano członków Komitetu z projektem „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” oraz działaniami zrealizowanymi w 2018 roku w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim. Omówiono również tematykę związaną z „Listą Przedsiębiorstw Społecznych” prowadzoną przez Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Komitet uchwalił nowy Regulamin Działania Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim oraz powołał Zespół ds. Konsultacji Dokumentów Strategicznych, którego celem będzie opiniowanie oraz konsultowanie projektów dokumentów o charakterze strategicznym i programowym na poziomie regionalnym i krajowym w obszarze ekonomii społecznej.

Kolejne posiedzenie Komitetu planowane jest na grudzień 2019 roku.

 

zdj.1 Komitet

zdj.2 Komitet

zdj.3 Komitet

zdj.4 Komitet