Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w dniu 31 lipca 2019 roku opublikowany został Komunikat Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie zmienionych wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014–2020 w Monitorze Polskim. Zmieniona wersja Wytycznych w zakresie CT 9 obowiązuje od 31 lipca br.

Załączniki :

Załącznik nr 1 :Wytyczne_ rejestracja zmian

Załącznik nr 2 :Wytyczne włączenia społecznego_zatwierdzone