W dniu 29.08.2019 r. w siedzibie RCPS w Łodzi odbyło się spotkanie zespołu ds. dokumentów strategicznych służące przygotowaniu diagnozy na potrzeby aktualizacji Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie łódzkim. Spotkanie w formie warsztatowej prowadzone było pod nadzorem konsultanta merytorycznego Pana Piotra Stronkowskiego.

Wspólnie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego zespół ds. dokumentów strategicznych wypracował zarys celów strategicznych i rezultatów. Kolejne spotkanie zostało ustalone na 20.09.2019. Aktualizacja Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej przewidziana jest do końca roku 2019.

zdj.29.08.2019