Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zachęca wszystkie podmioty ekonomii społecznej oraz jednostki samorządu terytorialnego do wzięcia udziału w konkursie o przyznanie certyfikatu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021"

W tej edycji podmioty nagradzane będą w ramach 5 kategorii:

  1. Debiut roku
  2. Najlepszy pracodawca
  3. Sukces rynkowy
  4. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS
  5. Społecznie odpowiedzialny samorząd

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w postaci:

  1.  pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 10 000 zł (dla kategorii I-IV),
  2.  wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności,
  3.  produkcji filmów o działalności laureatów,
  4.  udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID- 19 będzie możliwa do końca roku 2022 (dla kategorii I-IV))

Podmioty Certyfikowane otrzymają o nagrody w postaci:

     a.pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 3 000 zł (dla kategorii I-IV),

     b.wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności

Termin na składanie wniosków upływa 16 czerwca 2021.

Więcej informacji na stronie:

www.znakjakosci.mrips.gov.pl

W załączeniu ATLAS „OGÓLNOPOLSKI ZNAK JAKOŚCI EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ 2020”