naj infoW dniu 27.09.2021r.  w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyło się kolejne spotkanie sieciujące.W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele trzech  Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa łódzkiego (Centrum OPUS, Centrum KLUCZ, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne JA-TY-MY) oraz przedstawiciele RCPS w Łodzi. Spotkanie dedykowane było m.in zagadnieniom związanym z promocją podmiotów ekonomii społecznej w regionie łódzkim i planowanych na IV kwartał działań projektu koordynacyjnego ekonomii społecznej w województwie łódzkim w kontekście wspólnych działań na poszczególnych jego poziomach pomiędzy Regionalnym Centrum Polityki Społecznej a Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej.