W dniu 25 sierpnia 2022 r. w siedzibie RCPS w  Łodzi odbyło się spotkanie sieciujące przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych. Przybyli na spotkanie zaproszeni przedstawiciele  Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywności Zawodowej z naszego regionu. W ramach funkcjonowania regionalnej sieci kooperacji podjęto dyskusję nt bieżących i planowanych działań zmierzających do wypracowania i wdrożenia kompleksowego wsparcia w zakresie aktywizacji społeczno- zawodowej osób wykluczonych społecznie. Spotkanie minęło w miłej i twórczej atmosferze.

zdj.3 WTZ ZAZ 25 08 22

zjd 5 WTZ ZAZ 25 08 22

zdj.6 WTZ ZAZ 25 08 22

zdj. WTZ ZAZ 25 08 22jpg