Dnia 30 sierpnia 2022 r. odbyło się kolejne spotkanie podmiotów reintegracyjnych województwa łódzkiego. Tym razem do naszej siedziby zawitali przedstawiciele Klubów Integracji Społecznej (KIS) oraz przedstawiciel Centrum Integracji Społecznej (CIS). W twórczej i miłej atmosferze dyskutowano na temat wspólnych planów oraz działań z którymi na co dzień borykają się podmioty reintegracyjne w ramach wykonywanej pracy w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej.

zdj 4 KIS CIS 30 08 22

zdj 6 KIS CIS 30 08 22

zdj KIS CIS  30 08 2022