naj info    Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego do roku 2027.

Dokumentacja: