naj infoW dniu  4 listopada 2022r. w formie wideokonferencji, odbyło się posiedzenie Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Łódzkiego (KRES). Członków Komitetu powitał Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Pan Zbigniew Ziemba. Podczas spotkania Komitetu zaprezentowana została Ustawa o ekonomii społecznej z dnia 5 sierpnia 2022 r., w zakresie obowiązujących zasad i form wspierania podmiotów ekonomii społecznej na poziomie regionalnym, ponadto przedstawione zostały wyniki badań ze stanu ekonomii społecznej w województwie łódzkim za ubiegłe dwa lata. Omówiono również rolę RKRES w WŁ wraz z nadejściem nowej perspektywy finansowej i zmianami na poziomie regionalnym. Moderatorem spotkania była Pani Izabela Rybka – OZRSS/SIRES II, gościliśmy również Pana Marcina Jóźko - Lokalne Badania Społeczne oraz Panią dr Marię Kotkiewicz – ASM Centrum badan i Analiz Rynku. Spotkanie przebiegło w miłej i konstruktywnej atmosferze.