naj infoW dniu 24 października 2022 r. w siedzibie RCPS w Łodzi zorganizowany został warsztat dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z województwa łódzkiego pn "Narzędzia finansowo-analityczne dla doradcy biznesowego PES/PS".Celem warsztatu było wzmocnienie kompetencji doradców w zakresie planowania finansowego sprzedaży usług, analizie efektywności finansowej, monitorowaniu sprzedaży usług i produktów oraz prognozowaniu wyników finansowych z prowadzonej działalności.Uczestnicy podczas warsztatu mieli możliwość poznania narzędzi do monitorowania finansów. Szkolenie poprowadziła Pani Karolina Cyran-Juraszek,trener konsultant,  od 15 lat związana jest z ekonomia społeczną min. kieruje projektami związanymi ze wzmacnianiem kompetencji zarządzania finansami (jest współautorką kilku kluczowych narzędzi min. Planer i Prove it PL)

 

Warsztat został zorganizowany w ramach projektu realizowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.