naj infoW dniach 5-6 grudnia 2022 roku w Piotrkowie Trybunalskim odbył się dwudniowy warsztat wyjazdowy dla przedstawicieli OWES z wojewódzytwa łódzkiego  pn. Wypalenie zawodowe pracowników Ośrodków  Wsparcia Ekonomii Społecznej 

Przebieg, przyczyny i objawy wypalenia zawodowego, radzenie sobie ze stresem na poziomie fizjologicznym i poznawczym,zarządzanie własną energią i sobą w czasie oraz budowanie odporności psychicznej to tylko  niektóre tematy poruszane podczas warsztatu. Spotkanie, które poprowadziła trenerka pani Agnieszka Piasecka spotkało sie z pozytywnym odbiorem uczestniów,a zaprezentowane  narzędzia zostaną  wykorzystamy w praktyce w codziennej pracy.

Warsztat został zorganizowany w ramach projektu realizowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.