naj info30 listopada br. w Instytucie Europejskim odbyło się Forum Podmiotów Ekonomii Społecznej, którego wiodącym tematem był „Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym szansą dla PES”. Wydarzenie  adresowane było do przedstawicieli PES i ich otoczenia tj. jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli sektora biznesu i nauki z terenu województwa łódzkiego. Program wypełniły ciekawe wystąpienia kolejnych prelegentów dotyczące bieżących i przyszłych zagadnień związanych z sektorem ekonomii społecznej, jak również wnioski i rekomendacje z Raportów o stanie ekonomii społecznej w naszym regionie. Omówione zostały także założenia nowej perspektywy finansowej dla łódzkiego, a zaprezentowane przez podmioty ekonomii społecznej dobre praktyki w obszarze usług społecznych, przeplatały się z „dobrymi radami” udzielanymi przez OWES dotyczącymi skutecznych sposobów zniechęcenia do siebie klienta czy utraty dobrego pracownika.

Ważnym punktem programu Forum było wręczenie przez Pana Zbigniewa Ziembę Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Certyfikatów potwierdzających prawo do posługiwania się promocyjnym znakiem jakości Zakup Prospołeczny. Tegoroczni laureaci to :

1. Fundacja Sentivenio z Łodzi,

2. Fundacja ZA z Radomska

 3. Instytut Równość i Dostępność z Łodzi.

Certyfikowanym podmiotom życzymy dalszych sukcesów w prowadzonej przez nie działalności oraz dalszego doskonalenia jakości swoich produktów i usług.

Forum stanowiło dogodną okazję podziękowań dla członków Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim, za ich 4 letnie zaangażowanie i współpracę na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w naszym regionie.