Klub Integracji Społecznej, wchodzący w skład Wydziału Wspierania Ekonomii Społecznej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi

ul. Księży Młyn 2, 90-345 Łódź

Tel. (42) 255- 82-72; 661-087-472

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Otwarcie Klubu Integracji Społecznej nastąpiło w dniu 27 marca 2012r. Lokalizacja Klubu Integracji Społecznej sprzyja upowszechnianiu szeroko rozumianej kultury oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, galeriami sztuki, muzeami znajdującymi się w bezpośrednim sąsiedztwie.

Celem Klubu Integracji Społecznej jest reintegracja społeczna
i zawodowa osób zagrożonych zjawiskiem wykluczenia społecznego oraz wykluczonych społecznie.

Oferta Klubu Integracji Społecznej skierowana jest do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi.

Opis usług/produktów:

W ramach usług indywidualnych każdy uczestnik Klubu Integracji Społecznej ma dostęp do:

-poradnictwa socjalnego, doradztwa zawodowego – to rodzaj zindywidualizowanych działań mających na celu zapewnienie uczestnikom dostępu do różnych form pracy socjalnej, pomocy w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, poruszania się po rynku pracy;

-każdy uczestnik ma możliwość korzystna z INFOKIOSKU (oferty pracy na trenie Łodzi, Polski, dostęp do stron internetowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Miasta Łodzi, planu miasta Łodzi);

Katalog usług grupowych obejmuje zajęcia typu:

-samopomocowa grupa wsparcia, w ramach której poprzez proces animowania z wykorzystaniem elementów terapii grupowej, uczestnicy wymieniają się doświadczeniami a tym samym udzielają sobie wzajemnego wsparcia (oferta skierowana do osób uzależnionych i współuzależnionych);

-warsztaty psychoedukcyjne (trening umiejętności społecznych), rozumiane jako animacja odbudowywania prawidłowych zachowań prospołecznych, kształtowania aktywnej
i odpowiedzialnej postawy życiowej, treningu autoprezentacji;

-zajęcia integracyjne promujące alternatywne formy spędzania czasu wolnego to działania ukierunkowane na organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego w środowisku rodziny i otoczenia społecznego (zajęcia wyrazu artystycznego, wyjścia do muzeum, imprezy sportowe);

-warsztaty edukacji społecznej i zawodowej umożliwiają uczestnikom nabycie umiejętności m. in.: racjonalnego prowadzenia gospodarstwa domowego, aktywnego poszukiwania zatrudnienia, przygotowania dokumentów aplikacyjnych, pisania pism urzędowych
i podań, edukacji z zakresu przedsiębiorczości społecznej;

-kursy podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe, w ramach aktualnie realizowanych projektów;

-udział w formach prozatrudnieniowych (prace społecznie użyteczne, staże), w ramach aktualnie realizowanych projektów.