Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikację Dobre praktyki w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych. Publikacja jest zbiorem 19 przypadków dobrych praktyk w zakresie zamówień uwzględniających aspekty środowiskowe oraz aspekty społeczne. Zbiór prezentuje różne motywacje leżące u podstaw uwzględniania aspektów społecznych i środowiskowych w zamówieniach publicznych oraz różne sposoby przemyślanego i często długofalowego wdrażania zrównoważonych zamówień.

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/dobre-praktyki-w-zakresie-zrownowazonych-zamowien-publicznych