Dnia 20 marca 2018 roku w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi odbyło się uroczyste podpisanie "Porozumienia o Współpracy partnerskiej na Rzecz Ekonomii Społecznej".Sygnatariuszami porozumienia byli: Warsztat Terapii Zajęciowej działający przy Spółdzielni Inwalidów „Tęcza”, Zakład Aktywności Zawodowej Stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „JA-TY-MY”, Klub Integracji Społecznej MCPS w Pabianicach, Warsztat Terapii Zajęciowej MCPS w Pabianicach, Warsztat Terapii Zajęciowej przy PHSI Bonex w Zduńskiej Woli, Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu, Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Aleksandrowie Łódzkim, Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Stowarzyszenie „Czuję Sercem” – OPP, Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę Oddział Łódzki oraz Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Celem porozumienia partnerskiego jest m.in. współdziałanie w zakresie zwiększenia skuteczności i efektywności podejmowanych działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej, pogłębienie idei współpracy w tym zakresie, wymianę doświadczeń, wypracowywanie wspólnych stanowisk dotyczących problematyki świadczenia usług reintegracji społecznej i zawodowej, zachęcanie partnerów oraz innych podmiotów z terenu województwa łódzkiego do wspólnego rozwiązywania problemów społecznych m.in. poprzez korzystanie z narzędzi dostępnych w sektorze ekonomii społecznej (tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej, nowych miejsc pracy, korzystanie z narzędzi w ramach projektów Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej); poszukiwanie nowych rozwiązań wobec zmieniającej się sytuacji osób zagrożonych marginalizacją społeczną.

111