naj infoW dniach 27-29 października 2021 w Hotelu Andels w Łodzi odbędzie się Europejskie Forum Gospodarcze. Jest to cykliczne wydarzenie organizowane od kilkunastu lat przez Województwo Łódzkie. W tym roku Forum odbywać się będzie w formule hybrydowej, łączącej obrady stacjonarne z transmisją online.

Wydarzenie obejmuje różnorodne tematy gospodarcze. Będzie mowa o innowacjach i polityce społecznej oraz ekspansji firm na rynki zagraniczne. Dużo uwagi poświęcone zostanie nowym technologiom, pracom badawczym oraz cyfryzacji. Forum stanowi platformę wymiany doświadczeń między przedsiębiorcami – szczególnie małych oraz średnich firm

UDZIAŁ W FORUM JEST BEZPŁATNY.

Więcej informacji www.forum.lodzkie.pl,