Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej zaprasza Państwa do udziału w VI Ogólnopolskim Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które odbędzie się  21 września 2022 r. o godz. 10.00 w formule hybrydowej. Część gości weźmie udział w Forum osobiście, pozostali połączą się zdalnie.
Możliwe będzie także śledzenie transmisji on-line za pośrednictwem mediów społecznościowych, bez konieczności rejestracji.

Tematem przewodnim Forum będzie ekonomia społeczna wobec kryzysów oraz wyzwań przyszłości.

Ramowy program spotkania w złączeniu

Forum organizowane jest w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej" (Działanie 2.9 PO WER).


Rejestracja zgłoszeń trwa do 9 września br.