naj infoJesteśmy już po  się kolejnym owocnym spotkaniu sieciującym OWES, które odbyło sie w dniu 29.09.2022 w siedzibie RCPS w Łodzi. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich trzech Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z naszego województwa(OWES Ja-Ty-My, OWES Centrum Klucz, oraz OWES Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS) zaproszony gość Pani Izabela Rybka konsultant regionalny ekonomii społecznej przy projekcie SIRES II oraz przedstawiciele RCPS w Łodzi. Podczas spotkania  poruszane zostały istotne zagadnienia mające wpływ na dalszą współpracę międzysektorową.

Gorącym tematem wspólnej dyskusji stanowiła pierwsza kompleksowa regulacja dot. ekonomii społecznej w Polsce tj. Ustawa o ekonomii społecznej, która wchodzi w życie z dniem 31 października br. Rozmawiano też na temat wzajemnej współpracy nad wdrażaniem regionalnych planów deinstytucjonalizacjii rozwoju usług społecznych w środowisku lokalnym oraz prowadzonych aktualnie konsultacjach  społecznych dotyczących projektu Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej  dla Województwa Łódzkiego do roku 2027.