Uchwałą nr 63/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. Zarząd Województwa Łódzkiego powołał Radę Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim, która do końca roku 2014 r. odbyła dwa posiedzenia. Pierwsze w dniu 21 luty 2014 r. a kolejne w dniu 13 czerwca 2014 r. Zakres prac członków Rady obejmował swoim zasięgiem szerokie spektrum zagadnień dotyczących ekonomii społecznej w naszym województwie.

Dnia 16 marca 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 256/15 zmienił nazwę Rady na Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim. Członkowie Komitetu spotkali się dwukrotnie w roku 2015 – 12 maja oraz 17grudnia.

Trzecie posiedzenie członków Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim odbyło się 30 czerwca 2016 r. Spotkania stanowiły okazję do zaprezentowania działań podejmowanych na rzecz rozwoju i upowszechniania ekonomii społecznej w naszym regionie.