naj info

 

Dnia 12 stycznia  2018 roku, odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej funkcjonujących  w  województwie łódzkim.

Centrum OPUS Uprzejmie informujemy, iż trwa nabór dla nowo powstających PES (grup nieformalnych i organizacji pozarządowych), które chciałyby bezpłatnie, przez rok korzystać z przestrzeni dostępnej na Narutowicza 8/10 w Łodzi.

naj infoDnia 29 grudnia 2017 r. Prezydent RP podpisał nowelizacje ustawy o spółdzielniach socjalnych:

Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw została podpisana przez Prezendenta RP w dniu 29 grudnia 2017 r. Tekst ustawy został ogłoszony w Dzienniku Ustaw w dniu 30 grudnia 2017 r.

naj infoDnia 8 grudnia 2017 r. odbyło się Regionalne Forum Podmiotów Ekonomii Społecznej zorganizowane w ramach, realizowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

naj infoSerdecznie zapraszamy na Regionalne Forum Podmiotów Ekonomii Społecznej organizowane przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Wydarzenie adresowane jest do przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES) oraz otoczenia (jednostek samorządu terytorialnego, przedstawicieli sektora biznesu i nauki) z terenu województwa łódzkiego. Celem spotkania będzie wzmacnianie Podmiotów Ekonomii Społecznej poprzez zwiększanie widoczności ich produktów i usług, co ma kluczowe znaczenie dla wzrostu ilości miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej. W trakcie spotkania zostaną wręczone certyfikaty Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją pt. „Klauzule społeczne i inne możliwości uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach Publicznych” autorstwa pana Tomasza Schimanka, która powstała na zlecenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach realizacji projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla zamawiających, w szczególności samorządów terytorialnych i ich jednostek. Mogą z niego korzystać także wykonawcy, zwłaszcza podmioty ekonomii społecznej.